Partneři

apartmanyaber.jpg
Apartmány Aber

 

profisport.jpg

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Jitka Suljhakovićová odborná literatura Dino 49217500 sídlem Karlovy Vary, I.P.Pavlova 36 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Odborná literatura Dino, I.P.Pavclova 36, 36001 Karlovy Var

email:dinoknihy@ iol.cz

telefon:353234048

Zodpovědná osdoba Mgr. Jitka Suljakovićová

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

   

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, ,tel.,mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (delameweby.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující účetní služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a zálohy systému.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Mimosoudní řešení sporů ADR

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektuz mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Obchodní podmínky Antikvariátu Karlovy Vary

1. Obecná ustanovení

Antikvariát Karlovy Vary je součástí kamenné prodejny Odborná literatura Dino.

V internetovém antikvariátu nabízíme tituly jak ze zásob prodejny, tak ze zásob z našeho antikvariátního skladu.

Proto nabízíme jak tituly nové (většinou již několik let na trhu nebo již rozebrané), tak antikvariátní použité.

U titulu je proto uvedena informace:

nová (kniha nová může mít i minimálním poškození)

Pěkná(zachovalá) (kniha použitá s drobným poškozením)

  dobrá (drobná poškození jedno závažnější)

  uspokojivá (více závažnějších poškození)

Fotografie zobrazuje skutečný stav knihy.

2. 0BJEDNÁNÍ A REZERVACE KNIH

Ceny jsou v českých korunách včetně DPH a reflektují stav daného titulu. U nových knih respektujeme doporučenou cenu nakladatele. V poznámce je uvedena případná sleva z doporučené ceny. Jsme plátci DPH.

Knihy lze objednat přímo z objednávkového systému nebo e-mailem uvedeným v kontaktech.

Platba je možná pouze na dobírku nebo hotovostně (příp. kartou) přímo na prodejně.

Rezervované knihy odesíláme nejpozději do druhého dne. O jiném termínu vás budeme informovat na váš e-mail.

Knihu si můžete nezávazně rezervovat po dobu jednoho týdne na prodejně k osobnímu odběru. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí a zaplacení knihy na prodejně. Od takto uzavřené kupní smlouvy nelze odstoupit ve smyslu článku 4. Jste povinni si knihu při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat vady, opotřebení a pod.

3. ZASÍLÁNÍ KNIH

Objednané knihy zasíláme výhradně českou poštou na dobírku. Poštovné je 120,-Kč. Zboží nad 2000,-Kč zasíláme zdarma.

Platba dobírky na Slovensko je 200,-Kč u dobírky do 2kg. Zásilky nad 2 kg platba poštovného 450,-Kč.

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky k "zaslání poštou". Na takto uzavřené smlouvy se vztahuje právo odstoupit od smlouvy podle článku 4 a dalších následně uvedených podmínek.

4. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

U zasílaných knih právo odstoupit od smlopuvy a to do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dnů začíná převzetím zboží vámi nebo třetí osobou. O tomto rozhodnutí prosím informujte Antikvariát Karlovy Vary a to e-mailem na adresu dinoknihy@iol.cz, nebo poštou na adresu Odborná literatura Dino, I.P.Pavlova 36, 36001 Karlovy Vary formou prohlášení nebo sdělení ve výše uvedené lhůtě 14 dní.

Pokud odstoupíte od smlouvy, budou vám vráceny všechny platby, které jsme od vás obdrželi a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní na vaši uvedenou adresu. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nevhodného nakládání s tímto zbožím.

Příklad: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Mgr. Jitka Suljakovićová Odborná literatura Dino, I.P.Pavlova 36, 36001 Karlovy Vary

Datum obdržení:

Jméno a příjmení kupujícího:

Podpis a datum

5.Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevezmete-li zboží zaslané na dobírku a toto zboží se nám vrátí zpět, jsme oprávněni požadovat náhradu škody za dopravu a balné a jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vymáhání nákladů na zaslání (120,- Kč, redsp.200,-Kč, 450,-Kč) Pokud požadujete opětovné zaslání zboží, jste povinni uhradit náklady za dvojí zaslání s tím spojené.

6.Vadné plnění

Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti (viz článek 8). Záruku za jakost nad rámec zákona neposkytujeme.

Vaše právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji převezmete, byť se projeví až později. Nemáte práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou jste musel(a) s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Je Vaší povinností podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámíte-li vadu zboží včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy. Neoznámíte-li vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl(a) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud Vám právo z vadného plnění nepřizná.

Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu přistupujete na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

7. Reklamační řád

Jakmile zjistíte vadu zboží, je Vaší povinností nás o tom informovat bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v článku 4.  těchto podmínek. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám zaslat nebo předložit reklamované zboží k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté jste povinni nám sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace jste zvolili (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůžete měnit bez našeho souhlasu.

Vaši reklamaci posoudíme do 14 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení Vás budeme v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak Vám soud nemusí náhradu přiznat.

8. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky u rezervace z internetového obchodu berete na vědomí, že se náš vzájemný vztah řídí českým právním řádem a dále výslovně udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných v objednávce/rezervaci v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem na adresu dinoknihy@iol.cz.

 

Potvrzením objednávky/rezervace zboží z našeho internetového obchodu potvrzujete souhlas s těmito podmínkami, které se tímto stávají součástí kupní smlouvy.