Praktikum finančního účetnictví - Jaroslav Sedláček
nové zboží

Praktikum finančního účetnictví - Jaroslav Sedláček

Praktikum finančního účetnictví - Jaroslav Sedláček
nové zboží

Publikace obsahuje základní úlohy finančního účetnictví, s nimiž se obvykle setkávají podnikatelské subjekty ve své ekonomické a finanční činnosti. Je nazvána „Praktikem“, neboť na příkladech si čtenáři osvojí teoretické znalosti a ověří schopnost jejich aplikace postupně, až k úspěšnému řešení. Cílem je procvičení účetních principů, zásad, pravidel, metod i postupů na neřešených příkladech. Výsledky i postupy řešení jednotlivých příkladů je vhodné zapisovat přímo do studijního textu. Z důvodů dodržení správného metodického postupu při řešení jednotlivých příkladů jsou v závěru publikace uvedeny typové příklady včetně řešení. Struktura praktika vychází od základních účetních kategorií, na něž navazuje aplikace metodických prvků účetnictví až po sestavování zjednodušených účetních výkazů včetně tabulkové předvahy a používání jednotlivých účtů podle vzorového účtového rozvrhu pro podnikatele. V rámci účetních pravidel jsou koncipovány úlohy na procvičování metod oceňování majetku a závazků, odpisování aktiv, tvorby a zúčtování opravných položek i rezerv. Blok základních znalostí uzavírají vybrané jednodušší příklady účtování z jednotlivých účtových tříd. Hlubší znalosti jsou ověřovány ve druhém bloku, který je zaměřen na osvojení si základních souvztažností účtů a postupů v tématických okruzích včetně věcně souvisejících teoretických postupů z ekonomiky, financí, matematiky a statistiky. Praktikum navazuje na účetní teorii, která je obsažena v běžně vydávané knižní literatuře zejména v publikaci Základy finančního účetnictví

240 stran

Původní cena 250,- Kč sleva 10%

Skladem (expedice nejdéle další pracovní den)
Evidenční číslo: 9788073800505
Nakladatelství: Aleš Čeněk
Autor: Sedláček Jaroslav
Rok vydání: 2007
Stav: nové zboží
225 Kč vč. DPH / ks Způsoby dopravy a platby