Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami
nové zboží

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami
nové zboží

V říjnu 2006 vydalo nakladatelství Linde Praha, a. s. publikaci Nový stavební zákon v teorii a praxi, která navázala na jedenáct vydání předchozího úspěšného komentáře a v níž jsou obsaženy i dvě prováděcí vyhlášky, které nový stavební zákon nezrušil, doprovázené výkladem. Tato „doplňující“ publikace obsahuje všech sedm nových prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, které vyšly na konci roku 2006, a zároveň přináší informace o všech změnách, ke kterým došlo v technických vyhláškách č. 137/1998 Sb. a 369/2001 Sb. V nové publikaci tedy čtenáři naleznou tyto prováděcí předpisy: na úseku územního plánování • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření na úseku stavebního řádu • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Zároveň kniha přináší i novely vyhlášek č. 137/1998 Sb. a č. 369/2001 Sb. s výkladem novelizovaných ustanovení. Vyhlášky jsou opatřeny zasvěcenými komentáři a poznámkami, jež zpracoval kolektiv autorů, kteří se podíleli na tvorbě vyhlášek. Nová publikace tak doplňuje knihu Nový stavební zákon v teorii a praxi a obě knihy budou představovat ucelený soubor předpisů stavebního práva účinných od 1. ledna 2007.

336 stran

Původní cena 350,- Kč sleva o 50%

Skladem (expedice nejdéle další pracovní den)
Evidenční číslo: 9788072016563
Nakladatelství: Linde
Autor: Kolektiv
Rok vydání: 2007
Stav: nové zboží
175 Kč vč. DPH / ks Způsoby dopravy a platby