Partneři

apartmanyaber.jpg
Apartmány Aber

 

profisport.jpg

Zeměpisný sešit pro 9. ročník ZŠ - Miloš Turek

Zeměpisné seššity představují ucelenou sérii nových progresivních učebních pomůcek, jejichž cílem je hravou formou zpřístupnit žžákům 2. stupně ZŠ učivo zeměpisu a tím přispět ke zkvalitnění pedagogického procesu.

Cena:
Cena: 76,-
Evid. číslo: 9788090283954
Nakladatelství: Geointer
Rok vydání: 2002
Stav knihy: nová
Vazba: sešitová brožovaná
Doba dodání: skladem

Další informace

Barevná obálka s motivem přísluššných fyzicko-geografických a nebo politických map, uvnitř černá a modrá barva.

Zeměpisné seššity představují ucelenou sérii nových progresivních učebních pomůcek, jejichž cílem je hravou formou zpřístupnit žžákům 2. stupně ZŠŠ učivo zeměpisu a tím přispět ke zkvalitnění pedagogického procesu. Autoři publikací jsou uznávaní odborníci z oblasti metodiky a praxe vyučování tohoto zajímavého předmětu.
Učební pomůcky vytvořené touto progresivní formou naššimi spolupracovníky si získaly velikou oblibu mezi učiteli a žžáky v Maďarsku a na Slovensku, kde se již staly nedílnou součástí vyučování zeměpisu.

Progresivita těchto učebních pomůcek spočívá v jejich následujících vlastnostech:

  • Integrují v sobě dosud použžívané pracovní a poznámkové seššity, tzn., žže žžák jižž nepotřebuje při vyučování dalšší seššit. Jsou řeššené výpravnou grafikou, doplněné nespočetnými slepými a tematickými mapami i dalššími prvky souvisejícími s probíraným učivem.
  • K probírané tematice jsou v seššitech zpracované různé úlohy a zadání pro žžáka, klíčová slova a obsahový standart, které mu pomáhají fixovat důležžité skutečnosti.
  • Nechybí ani úsměvné prvky (vtipný úsměvný zeměpis), kreslené vtipy, řeššení různých rébusů a hlavolamů (některé prolínají seššitem od začátku až do konce šškolního roku).
  • Různé doplňovačky, vymalovávání a dokreslování podporují tvořivost žžáků a z tohoto důvodu uvede kažždý žžák na titulní straně své jméno jako "autor". Jednotlivé vypracované seššity se stávají na konci šškolního roku individuálními "uměleckými díly", které zůstávají žžákovi jako milá památka na čas strávený ve šškolních lavicích.
  • Série zeměpisných seššitů má v neposlední řadě pomoci i učiteli a proto je doplněná metodickou příručkou, v které najde řeššení jednotlivých zadání a i dalšší metodické poznámky, komentáře a doporučení.
  • 72 stran, 16 x 22,5 cm