Quartier libre 1 francouzština pro střední školy učebnice s PS+CD+DVD+časopis A1-A2 DELF
nové zboží

Quartier libre 1 francouzština pro střední školy učebnice s PS+CD+DVD+časopis A1-A2 DELF

Quartier libre 1 francouzština pro střední školy učebnice s PS+CD+DVD+časopis A1-A2 DELF
nové zboží

Quartier Libre je komplexní multimediální učební materiál, který v jedné knize spojuje učebnici se cvičebnicí, přiloženým CD, DVD a časopisem La revue de jeunes.

Materiál odpovídá obsahově i metodicky požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z francouzštiny a zkoušku DELF. První díl odpovídá úrovním A1 a A2 podle SERR. Jeden díl učebnice je koncipován na dva roky výuky při hodinové dotaci 2-3 hodiny týdně. 2. díl (úroveň A2-B1) vyjde v roce 2011.

Komplet poskytne studentovi:

-          Šest zajímavých lekcí spjatých tematicky se světem mladých lidí

-          Jedinečnou metodu učení a výuky, která staví do centra pozornosti studenta

-          Multimediální prostředí (učebnici s integrovaným pracovním sešitem, audio CD, DVD, časopis pro mladé, úkoly pro práci s internetem)

-          Rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností

-          Cílenou přípravu na zkoušku DELF a na novou státní maturitu

Quartier Libre je první učebnice francouzštiny pro mládež, která nabízí výuku francouzského jazyka pro perspective actionelle (jak doporučuje SERR), založené na konkrétních, přesně formulovaných úkolech zaměřených na komunikaci.

Každá lekce začíná vstupní stranou, kde je uveden závěrečný komunikační úkol (tache finale) a seznam všeho, co student potřebuje, aby mohl úkol splnit. Dále je zde shrnuto, kterým bodům osnov nové státní maturitní zkoušky probíraná látka odpovídá.

Na dvojstranně Notre grammaire si studenti mohou podle induktivní metody zopakovat hlavní gramatická témata dané lekce prostudováním příkladů a srovnáním s mateřským jazykem.

Actividéo je stránka doplňujících cvičení založených na využití DVD, které je součástí učebnice. Každá kapitola na DVD má souvislost s tématem a cvičeními dané lekce a ukazuje mj. obrázky ze života francouzských mladých lidí. Studenti tak objevují jiné kulturní zvyklosti a srovnávají život u nás a v zahraničí.

Rubrika Le sais-tu? obsahuje autentické texty o frankofonním světě doplněné otázkami na porozumění textu. Jsou zde navíc uváděny i aktuality, zajímavosti, internetové stránky a další informace, které mohou mladé lidi zajímat.

Tache finale umožňuje studentovi zopakovat a procvičit všechny znalosti (lexikální, gramatické, kulturní, fonetické a pravopisné) dané lekce prostřednictvím komplexního úkolu, který je třeba vypracovat samostatně, ve skupinkách, nebo v rámci celé třídy. Takovým úkolem může být například vytvoření kresleného plakátu třídy nebo zorganizování oslavy, atd.

Vždy po třech lekcích následuje okamžik sebehodnocení (rubrika Bilan), aby student zjistil, jakých pokroků v jazyce dosáhl. Úlohy zároveň slouží k přípravě na zkoušku DELF.

Učebnice je doplněna slovíčky k jednotlivým lekcím, mapou Francie a politickou mapou Evropy.

V pracovním sešitě se opakují a procvičují všechna témata, která byla probrána v učebnici. Soubory různorodých cvičení se týkají oblasti gramatiky, slovní zásoby, fonetiky a pravopisu. Na závěr každé lekce je stránka Connecte-toi !, která nabízí možnost surfovat po internetu pod bezpečným vedením. Studenti vyhledávají informace a seznamují se s vrstevníky z celého světa, které spojují podobné zájmy a studium francouzštiny.

Oddíl Mon Portfolio a Autoévaluation slouží k evaluaci dosažené úrovně znalosti jazyka. Vede studenta k zamyšlení se nejen nad tím, co se naučil, ale i jak se to naučil.

Quartier Libre, la revue des jeunes je časopis, který je součástí učebnice a je přiložen k prvnímu dílu.

Metodická příručka pro učitele obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových textů, klíč ke cvičením, klíč k testům a bohatou nabídku doplňkových materiálů a cvičení.

Obsah Quartier Libre 1:

0. C´est parti !

1. Bonjour, moi c´est Antoine

2. Mon lycée

3. Moi, je suis comme ca

4. C´est la fête

5. On s´amuse !

6. Vive les vacances !

 

 

Počet stran:  270

 

 

Původní cena 697,- Kč sleva 20%

Skladem (expedice nejdéle další pracovní den)
Evidenční číslo: 9788073970635
Nakladatelství: Klett
Autor: Kolektiv
Rok vydání: 2001
Stav: nové zboží
557 Kč vč. DPH / ks Způsoby dopravy a platby